Биз жөнүндө

Мектептин тарыхы

Асанкул Акаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби Төрт-Күл орто мектебинин базасында түптөлгөн. Жалпы билим берүүчү мектеп. Мектеп имараты бышкан кыштан 2004-жылы курулган. Сыйымдуулугу 250орунга ылайыкталган. Жылытуу ситемасынын түрү: электр энергиясы менен полдон жылыйт. Мектептин аты ошол айылдын кулуну, коомдук ишмер Асанкул Акаевдин атын алып жүрөт. Имарат Төрт-Күл жана Кызыл-Байрак айылдарынын так ортосунда жайгашкан. Эки айылдын балдары окуушат. Мектепте окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. 1-баскыч (1-4-кл.) Бул баскычта бардык күчтөр балдардын мектептин режимине адаптацияланышына, предметтер боюнча билим алышына багытталган. 2-баскыч (5-9-кл.) Экинчи баскычта коллектив окуучулардын таанып-билүү көндүмдөрүн калыптандырууну улантып, окуучуларга үчүнчү баскычта окуп кете алган фундамент түзүүнү максат кылган. 3-баскыч (10-11-кл.) Бул баскыч алган билимдерин жыйынтыктоочу болуп саналат. Азыркы учурда мектепте 154 окуучу билим алууда. Мектепте 16 мугалим эмгектенет. Бардыгы адистиги боюнча талапка жооп берет.

Мектеп жалпыга бирдей бекер, базалык терен, сапаттуу билим берүү, бүтүрүүчүлөрдү жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн ЖРТнү ийгиликтүү тапшырууга даярдоо максаты менен иштейт.

 

Эмблема

Биз жөнүндө

 

Мектептин концепциясы

Окуучу жаштарды руханий-адеп ахлактык жактан өнүктүрүү жана дене тарбиялоо.

 

Мектептин усулдук темасы

Окуучуларга сапаттуу билим берүү. Сабак өтүүдө жаш мугалимдерге көмөк көрсөтүү. Начар окуган окуучулар менен ар бир предметтик мугалимдин талыкпай иштөөсү.

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета