Ийримдер жана секциялар

Асанкул Акаев атындагы жалпы билим берүү орто мектебинде 2021-2022-окуу жылында эки ийрим иштейтөөдө.
1.»Жаш таланттар» жетекчиси:Ибраимова Б.М.
2.»Тогуз коргоол» жетекчиси:Касиева Н.И.
Ийримдердин жүгүртмөсү, планы түзүлгөн жана директор тарабынан бекитилген.