Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

1-смена2-сменаТанапис
108.00-08.455 мүнѳт
208.50-09.355 мүнѳт
309.40-10.2510 мүнѳт
410.35-11.205 мүнѳт
511.25-12.105 мүнѳт
612.15-13.005 мүнѳт
7 

Мектепте  окуу 15-сентябрда башталат жана 8-июнда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.21– 15.11.21;

Кышкы — 12 күн: 31.12.21 – 12.01.22;

Жайкы — 10 күн: 22.03.22-31.03.22