Социалдык-психологиялык кызмат

Асанкул Акаев атындагы жалпы билим берүү орто мектептин социалдык педагогу төмөнкү проблемалар менен иштейт:

 1. Окуучунун үй-бүлөлүк абалы
 2. Ата-энелердин жашоо шарты мнен таанышуу
 3. Тамеки чегүү, насвай атуу
 4. Аракечтик
 5. Бангилик, токсикомания
 6. Селсаяктык, үйдөн качуу
 7. Депрессия
 8. Уурулук
 9. Аргасыз миграция
 10. Жан дүйнөнүн жабыркашы

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета