Сотрудники

Сариева Зейне Омурасановна Мектеп директору
Токушева Айгүл Асылбековна Окуу бөлүм башчысы
Исакова Жылдыз Абылашовна Тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Бейменова Айдай Орозбековна Орус тили жана адабияты мугалими
Токтоболот кызы Айзада Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Исманова Наргиза Жумалыевна Башталгыч класстын мугалими
Бегалиева Айгуль Джекшеновна Башталгыч класстын мугалими
Кенебаева Айгуль Шаршенбековна Башталгыч класстын мугалими
Касиева Назира Ишенбековна Дене-тарбия мугалими
Омуралиева Нургуль Эсенбековна Химия мугалими
Беккулуева Кулжамал Сыргабековна Орус тили жана адабияты мугалими
Иманалиева Асель Джолдошевна Англис тили мугалими
1 / 212